Jaká pravidla má úvěr pro společenství vlastníků jednotek


V našich zákonech je společenství vlastníků jednotek klasifikováno jako právnická osoba. Jako takové má své povinnosti, ale také práva. A jedním z nich je i možnost požádat o půjčku. Je samozřejmě jasné, že úvěr pro společenství vlastníků jednotek HomePartner není nic obvyklého, avšak je potřeba vědět, že ta možnost tady je. Jak už to však bývá, jeho poskytování se řídí určitými pravidly, která jsou přesně dána zákonem.

V první řadě je zde nutné prokázání platební schopnosti. https://www.jiridrahos.cz/lidske-schopnosti/ Jednoduše řečeno, SVJ musí prokázat, že je schopno dostát závazkům, které z úvěru vzniknou a vše řádně splácet, včetně úroků a dalších případných poplatků. To se dokazuje výkazem hospodaření za předchozích několik období, i když to nejdůležitější je samozřejmě to poslední.

moderní panelák

Dále je nutné uvést účel, za kterým si půjčku bereme. Ten se musí vždy týkat daného domu, ať už půjde o opravu střechy, zateplení, či některou z mnoha dalších věcí, které jsou na domě, a to i na paneláku, čas od času potřeba. Tím se zajistí, aby se na úrok SVJ neobohatil jeden člověk a onu částku nepoužil na své soukromé účely.

To je ostatně také důvod, proč je nutné doložit, že dané opravy skutečně proběhly, a to pomocí smluv a faktur, které nám firmy, které ji odvádí, poskytnou. Ty jsou ostatně důležité i pro účetnictví, neboť i zde musí být vše zaevidováno kvůli daním.

peníze z půjčky

Samozřejmě vzetí úvěru musí být odsouhlaseno většinou členů, přičemž záznam o hlasování se musí objevit v zápisu z členské schůze. Nejde tedy, aby si předseda sám usmyslel, že si vezme úvěr, a šel si jej zařídit. To by ostatně velmi snadno vyvolalo oprávněné protesty v řadách ostatních členů.

Dodržení všech těchto podmínek je samozřejmě přísně kontrolováno a je zde hned několik systémů, které by měly nepravosti odhalit. Jistě, nelze vyloučit, že někteří se pokusí toho zneužít, avšak v naprosté většině případů jsou tyto peníze skutečně potřeba.